Innførsel av hund

Etter at mattilsynet kom med nye regler om reise til og fra Norge, har vi fått mange spørsmål ang dette. Her kan du lese om reglene.

Alle hunder som har vært i utlandet (med unntak av dyr som kommer direkte fra Finland, Storbritannia, Irland og Malta) og som taes over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm.

  • Behandlingen skal gjøres av veterinær.

  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.

  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandlingen må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan ikke behandles i Norge før utreise for å oppfylle kravet om behandling 24 - 120 timer før innreise til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden gis en ekstra behandling etter den er tilbake i Norge.

  • Som alternativ til behandling 24 - 120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst 2 ganger på forskjellige datoer og med maksimum 28 dagers mellomrom. dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28.dag. Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens pass. et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, må dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpe av de siste 28 dagene etter foregående behandling. dennne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i passet. Dersom du ikke er villig til å returnere til veterinær for en slik avsluttende behandling så har ikke veterinæren lov til å starte et slikt behandlingsopplegg på hunden din.

Hva skal du gjøre ved grensepasseringen?

Hvis dyret ditt kun har oppholdt seg i Sverige, det er behandlet og all dokumentasjon foreligger, samt at det ikke er andre toll- eller kontrollmesssige forhold, kan du benytte grønn sone ved grensepassering. I andre tilfeller skal du som dyreeier gå på rødt.

Det er ikke lenger mulig å ta med hunden på turer kortere enn 24 timer uten å ha gjennomført to behandlinger på forskjellige datoer og med maksimum 28 dagers mellomrom. I utgangspunktet bør du vurdere om hunden i det hele tatt behøver å være med. I Sverige kan en hund etterlates maksimum 3 timer i bil.

Dersom du skal til utlandet på en enkeltur, og ikke ønsker å bruke 28- dagers regelen, må du sørge for at hunden får behandling hos veterinær i landet du reiser til, 24-120 timer før du krysser grensen inn til Norge.

Hva er den enkleste måten å ta med hunden til hytta i Sverige eller Danmark?

For de som reiser ofte til Sverige eller andre europeiske land hvor revens dvergbendelorm finnes, vil det enkleste være å løpende behandle hundenmed maksimalt 28 dagers mellomrom. På denne måten kan du reise til landeneog returnere til Norgeuten spesifiserte behandlingen 24-120 timer før innreise til Norge. Behandlingen må bekreftes av veterinær i kjæledyrpasset. Dette vil også føre til færre behandlinger for hunden og færre besøk hos veterinæren, dersom man i snitt reiser oftere enn en gang i måneden.

Info hentet fra Mattilsynet.