Huggormbitt på hund

I den varme årstiden er huggormbitt relativt vanlig på hund. De fleste tilfeller av huggormbitt skjer vanligvis mellom april og november. Som oftest blir hunden bitt i ansiktsregionen eller på forbeina. Generelt er reaksjonene kraftigere og mer alvorlige hos de hundene som blir bitt i foten sammenlignet med de som blir bitt i snutepartiet.

Når huggormen hugger, injiseres det ofte samtidig gift. Reaksjonen etter huggormbittet varierer kraftig avhengig av mengde gift som blir injisert. Noen ganger injiseres det ikke gift i det hele tatt, mens det andre ganger injiseres mye. Huggormbittet gir i hovedsak store hevelser og en endring i blodets koaguleringsevne (hvordan blodet levrer seg).

Bittet kan vises i huden som to små hull eller prikker ved siden av hverandre. Om det var gift i bittet, oppstår en kraftig og ofte blodrød hevelse rundt bittet som kan spre seg langs kroppsdelen som ble rammet.

De fleste hunder som blir bitt av huggorm blir kraftig påvirket. Huggormgift kan gi svært alvorlige skader. Ved milde tilfeller blir hunden kun hoven på bittstedet med lokal smerte som følge. I middels alvorlige tilfeller oppstår skader på hundens indre organer. Ved svært alvorlige tilfeller får hunden koagulopatier (forstyrrelse av blodets evne til å levre seg), noe som kan medføre blødningstendenser, kraftige lever- og nyreskader samt forstyrrelser i hjertets funksjon. Blodcellene kollapser med alvorlig blodmangel (anemi) som resultat. Selv med behandling er det ikke alle hunder som overlever et ormebitt.

Symtomer på bitt

Etter et alvorlig huggormbitt oppstår en kraftig, øm hevelse som øker i størrelse time for time, og sterk smerte følger inntil et par dager etter bittet. Normalt blir hunden trøtt innen en time etter bittet.

Symptom kan være akutt halting og smerte. Det er ytterst sjelden at det oppstår hevelser i hundens luftrør med pusteproblemer som følge. Giften kan forårsake skader på blodkar, blodtrykksfall, svimmelhet, sløvhet, forstyrrelser i hjerte- og karsystemet og bevisstløshet. Hunden kan gå i sjokk.

Viktige tips ved bitt

Hunden bør holdes i ro og bør hvile ettersom spredningen av giften påskyndes ved muskulær aktivitet. En liten hund kan bæres fra stedet, og om det er mulig bør heller ikke en stor hund gå mye. Bittet skal ikke suges på eller kjøles ned, og man skal ikke forsøke å stanse blodsirkulasjonen fra bittstedet med forbindelser.

Hoggormtabeletter (Kortison) gis ikke lenger rutinemessig mot ormebitt. Ved meget lang reisevei (om du er langt oppe på fjellet for eksempel) kan kortison gis for å minske smerte. Fordelen er eventuelt  noe mindre smertepåvirket reise for hunden. Ulempen er at hunden vil bevege seg mer. Huggormtabeletter  (Kortison) er ikke en fullgod behandling av huggormbitt, og veterinær skal alltid oppsøkes så snart som mulig.

Hunden Må så fort som mulig til nærmeste veterinær etter huggormbitt !

Et tips er å skrive ned telefonnummeret til nærmeste veterinær hvis uhellet skulle være ute.

Rekonvalesensperioden etter et ormebitt varierer fra dager til måneder. Hunden bør unngå mosjon og trening de to første ukene etter et ormebitt. Vanligvis anbefales et oppfølgingsbesøk etter en eller to uker. Da foretar veterinæren en ny undersøkelse, ofte med en oppfølgende blodprøve. Det kan forekomme komplikasjoner i etterkant i form av rytmeforstyrrelser på hjertet eller påvirkning av indre organer som nyrer og lever.

Husk at huggormen er fredet i Norge, og biter kun for å forsvare seg.